Gården

HusWebb201601

Anders-Pers är en gammal hälsingegård mitt i centrala Järvsö.

På gården finns tre uthyrningslägenheter, lokaler för korttidsuthyrning, ett kafferosteri samt en Fikabod med nybakat varje dag.

___________________________________________________________

Gården Anders-Pers historia.

Gården har anor från 1400-talet och kanske före det.

I den första skattelängden för Hälsingland som kom 1542 skattades gården för 48 mål och 8 öre (ett mål är ca 1024m2). Enligt boskapsräkningen 1560 fanns på gården 6 st kor.

Före 1816 fanns i Öje by, som då även innefattade kyrkbyn, 12 gårdar. Genom byn gick två vägar, en på kyrbyåsen och en vid foten av Öjeberget. Sex av gårdarna låg utefter den senare med Anders-Pers något öster om vägen.

På 1700 och första halvan av 1800-talet fanns fyra byggnader placerade i fyrkant enligt en gammal karta. Dessa byggnader totalförstördes i en brand år 1854 endast härbret och ladan invid Anders-Persvägen klarade sig i branden (Det går att läsa om detta i Gefleposten 13.11.1854).

En stor portliderbyggnad fanns på gården ungefär där det gråa garaget finns idag. Den revs i slutet av 1920-talet. Även den del av ladugården som var hopbyggd med ladugårdsköket (nu Anders-Pers Fikabod) revs vid denna tid.

På platsen nedanför gården där Öjegården finns idag fanns tidigare en stor lada i tre plan. I ladan fanns ett stort tröskverk som drevs med vattenhjul. För att få tillräckligt med vatten till vattenhjulet fanns tre dammar en vid gården en vid doktorsvillan och en vid Järvsö bergscykelpark. Tröskverket revs i slutet av 1920-talet och ladan revs 1990.

Genom att vägen flyttades till nuvarande plats (Turistvägen) 1860 och järnvägen byggdes 1879 fick gården ett betydelsefullt läge. Det gjorde att en rad verksamheter kom att inrymmas i gårdens byggnader. På gården har funnits lanthandel, läkarmottagning, landsfiskalskontor, häradsskrivarekontor, hemslöjdsbutik, turistbyrå, tidningsredaktion, skiduthyrning och kaffé. Det blev en gård som kom att fungera som samlingspunkt. När hästar var det vanligaste färdmedlet fungerade gården som färdstall, (dåtidens parkeringshus). På stallbacken förekom hästhandel och det var även vanligt med kreaturshandel. Senare kom kor även med järnväg i så kallade kofinkor.

På 1920-talet kom samer från Härjedalen, många av dessa övernattade på Anders-Pers. Även luffare övernattade på gården. De sov i fäxsköket (nu Fikabodens försäljningsrum).